Welcome to

Bohemian Symphony

Orchestra Prague

Spojujeme generace a žánry od klasických
mistrů až k populární hudbě.

Aktuálně

The Gaming Music Live

27.09.2023
Obecní dům – Smetanova síň

Il Volo Live in Concert

10.10.2023
O2 arena Praha

Hollywood in Prague

Noc filmových melodií

17.10.2023
Rudolfinum – Dvořákova síň

W.A.Mozart – Requiem d moll

03.11.2023
Kostel U Salvátora – Praha 1

Carl Orff: Carmina Burana

11.11.2023
Rudolfinum – Dvořákova síň

Orchestr

bohemian symphony orchestra prague cover photo

Bohemian Symphony Orchestra Prague byl založen v Praze jeho současným ředitelem a šéf dirigentem Martinem Šandou. Vysoká profesionální úroveň všech hráčů orchestru je zárukou vynikající zvukové kvality, dokonalé plasticity a interpretování skladeb na nejvyšší stylové úrovni. Díky této skutečnosti má orchestr velmi široký repertoár a  interpretuje i nejobtížnější díla, která byla v symfonickém žánru zkomponována.

Základní formaci, kterou tvoří 70 hráčů, je možno pro provádění velkých symfonických děl ještě rozšířit, avšak i v této formaci je zachována vysoká interpretační úroveň a dokonalý zvuk orchestru.  Pro interpretaci komorních děl lze velikost orchestru naopak zmenšit a zachovat tak autentičnost díla. Vedle standardního symfonického repertoáru spolupracuje orchestr také s významnými instrumentálními a vokálními sólisty a sbory, především pak Bohemian Choir Prague.