8FC3D651 90A1 4AB4 9A40 50039FAA8DF4
3FE4F0BA D654 473C B700 2B20B9502E2E

Welcome to

Bohemian Symphony
Orchestra Prague

Spojujeme generace a žánry od klasických
mistrů až k populární hudbě.

Aktuálně

Banner 05.03.2024 Rudolfinum scaled

Hollywood in Prague: Noc filmových melodií

05.03.2024
Rudolfinum – Dvořákova síň

Pop in Symphony FB udalost

Pop in Symphony

22.04.2024
Obecní dům – Smetanova síň

Carmina Burana 14.05 2024 FB

Carl Orff: Carmina Burana

14.05.2024
Obecní dům – Smetanova síň

Banner FB novy

Vánoční koncert

26.12.2023 v 17:30
Kostel U Salvátora

Orchestr

bohemian symphony orchestra prague cover photo

Bohemian Symphony Orchestra Prague byl založen v Praze jeho současným ředitelem a šéf dirigentem Martinem Šandou. Vysoká profesionální úroveň všech hráčů orchestru je zárukou vynikající zvukové kvality, dokonalé plasticity a interpretování skladeb na nejvyšší stylové úrovni. Díky této skutečnosti má orchestr velmi široký repertoár a  interpretuje i nejobtížnější díla, která byla v symfonickém žánru zkomponována.

Základní formaci, kterou tvoří 70 hráčů, je možno pro provádění velkých symfonických děl ještě rozšířit, avšak i v této formaci je zachována vysoká interpretační úroveň a dokonalý zvuk orchestru.  Pro interpretaci komorních děl lze velikost orchestru naopak zmenšit a zachovat tak autentičnost díla. Vedle standardního symfonického repertoáru spolupracuje orchestr také s významnými instrumentálními a vokálními sólisty a sbory, především pak Bohemian Choir Prague.